معرفی شرکت
شرکت فنی و مهندسی آسان پردازان اعتماد مدرن کاسپین (مسئولیت محدود)) به عنوان یکی از شــــرکت‌های گروه مالی موحد و با مسؤولیت راهبری خدمات پرداخت الکترونیک از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ آغاز به کار کرده و هم اکنون در گروه موحد فعالیت می نماید.این شرکت با حفظ استانداردهای بین المللی خدمات پرداخت الکترونیک، اقدام به بستر‌سازی جهت ارایه خدمات پرداخت الکترونیک بااستفاده از ابزارهای نوین این صنعت نموده است.

چشم انداز شرکت

ما برآنیم در افق ۱۴۰۴ جز ۱۰ بازیگر اصلی فروشگاه های اینترنتی در خدمات پرداختهای الکترونیکی ایران قرار بگیریم.